Strona 1 z 1

Obszar oddziaływania obiektu: Analiza nasłonecznienia w EliteCAD

: 23 marca 2016, 14:36
autor: Michał Skwarczek
Obszar oddziaływania obiektu nie kończy się wyłącznie na nieruchomościach przylegających bezpośrednio do działki inwestora. Może on rozciągać się znacznie dalej, o tereny, na które może oddziaływać przyszła inwestycja.
Dla przykładu :
Zacienienie działki przez mający powstać w sąsiedztwie obiekt budowlany.
Bliskie wybudowanie budynku, przyszła emisja spalin pochodząca z inwestycji sąsiada, hałas, wibracje, promieniowanie itd.

Video pokazuje jak przygotować widoki zacienia działki do druku:
Obrazek