Wersja edukacyjna

Po rejestracji zostaniesz przekierowany do strony z linkiem do wersji testowej i poradnikiem instalacyjnym. Aby móc korzystać z programu EliteCAD przy pierwszym uruchomieniu potrzebne jest połączenie z Internetem. Ponadto komputer musi spełniać wymagania sprzętowe .

img_demo

UWAGA!

W polu „Prześlij potwierdzenie” należy dołączyć poświadczenie uprawniające do korzystania z wersji studenckiej programu (np. skan legitymacji studenckiej, skan indeksu z aktualnym wpisem na semestr bieżący, lub inny dokument potwierdzający status studenta).

Wersja edukacyjna jest ważna przez okres 18 miesięcy.

Wymagania systemowe:

totop