proces-projektowy-na-podstawie-domu-jednorodzinnego

Każdy projekt obiektu architektonicznego tworzony jest indywidualne. Sam proces projektowy, na który składa się wiele elementów, może jednak nieco różnić się od opisanego poniżej, ponieważ nie zawsze wszystkie etapy są wymagane. Obiekty bardziej złożonych budynków mieszkalnych muszą spełniać nieco inne wymogi formalno-prawne niż obiekty użyteczności publicznej lub domy jednorodzinne. Mieszkalnictwo jednorodzinne, jako jeden z prostszych przypadków projektowych, nadaje się wyjątkowo dobrze do wizualizowania przebiegu całego procesu.

Istotne w niniejszym opisie jest zdefiniowanie na samym początku czym jest projekt budowlany – jego opracowanie jest bowiem konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę i wprawienie jej w życie. Według Prawa Budowlanego projekt budowlany to kompleksowe opracowanie zawierające dwie główne składowe:

  • Projekt zagospodarowania terenu , który definiuje granice działki, sposób jej zagospodarowania oraz lokalizację przyłączy mediów.
  • Projekt architektoniczno-budowlany – zawierający układ funkcjonalno – przestrzenny wpisany w bryłę budynku, szczegółowe rozwiązania budowlane i materiałowe (rzuty, przekroje, elewacje, detale budowlane), a także specjalistyczne projekty branżowe (konstrukcje, elektryka, instalacje).

Zarówno projekt zagospodarowania terenu, jak i projekt architektoniczno – budowlany składają się z dwóch części – rysunkowej oraz opisowej. Szczegóły definiujące wygląd projektu narzuca polskie prawo budowlane (Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462)). Musi on spełniać także wymagania postawione przez inwestora.

Każdy proces projektowania poprzedzony jest początkowo wizją lokalną, która pozwala na zapoznanie się z otoczeniem planowanej inwestycji i umożliwia wykonanie dokumentacji fotograficznej (wykorzystywanej następnie na etapie projektowania i tworzenia wizualizacji). Kolejnym etapem są konsultacje oraz rozmowy z inwestorem sprzężone z etapem koncepcyjnym projektowania. Dzięki nim możliwe jest definitywne wybranie jednej opcji spośród wielu stworzonych przez architekta.

Już na tym etapie projektowania warto wykorzystywać specjalistyczne oprogramowanie architektoniczne. Program EliteCAD daje możliwość szybkiej zmiany tworzonego projektu. Dzięki temu pozwala to na uniknięcie tworzenia wielu koncepcji. Ponadto pracowanie w trybie 3D pozwala na pokazanie projektu klientowi, który nie posiada wyobraźni przestrzennej, a także znacząco skraca czas tworzenia właściwego projektu budowlanego.

Po etapie koncepcyjnym następuje tworzenie gotowego projektu architektoniczno-budowlanego. Określa się w nim wykorzystywane materiały, konstrukcję obiektu oraz niezbędne rozwiązania techniczne i projekty branżowe. Projekt zawiera rzuty, przekroje, elewacje oraz zagospodarowanie terenu i niezbędne części opisowe.

Na tym etapie stworzona w programie EliteCAD koncepcja (po naniesieniu poprawek i uszczegółowieniu) daje możliwość szybkiego wygenerowania niezbędnej dokumentacji 3D, która wymaga jedynie naniesienia na nią wymiarów.

Na tym etapie projekt zostaje złożony w odpowiednio oprawione spójne opracowanie, a następie w czterech kopiach złożony w urzędzie. Opcjonalnym etapem jest stworzenie fotorealistycznych wizualizacji, które pozwolą inwestorowi zobaczyć jak będzie prezentował się gotowy budynek – w otoczeniu, przy różnych typach oświetlenia. Stworzenie wizualizacji wymaga wcześniejszego wymodelowania obiektu w 3D, dlatego często jest pomijane.

Projektowanie w EliteCAD pozwala z gotowego już modelu stworzyć wizualizacje (a nawet animację!) za pomocą kilku kliknięć. Zatem ten czasochłonny i pomijany często w przypadku domów jednorodzinnych etap, jest wręcz skutkiem ubocznym poprzednich działań. Model 3D pozwala także na szybkie stworzenie analizy oświetlenia, która w przypadku niektórych obiektów i lokalizacji jest niezbędna.

Podczas tworzenia projektu najważniejsze jest dobre zrozumienie przez architekta potrzeb inwestora, a następnie stworzenie projektu, który swoją skalą i estetyką wpisze się w otoczenie i spełni wszystkie wymogi formalno-prawne.

 

totop

Zyskaj dostęp do 4 niepublikowanych webinarium z obsługi EliteCAD

Zapisz się do newslettera