projektowanie-domu-na-skarpie

W karierze projektowej spotykamy się z różnymi działkami budowlanymi. Oprócz tych idealnych bardzo często pojawiają się także te, które zbiorczo możemy określić mianem działek „problematycznych”. Szczególnym przypadkiem,wymagającym dużego sprytu i wiedzy projektanta, są działki na skarpach i zboczach.

Zalety projektowania domu na skarpie

Z punktu widzenia projektowania formy – działki na skarpach mają swoje zalety. Chociaż wymagają nieszablonowego myślenia dają możliwość stworzenia projektu bardzo dynamicznego. Kolejny pozytywny aspekt takiego usytuowania obiektu to walory widokowe. Skarpa, zwłaszcza o nachyleniu południowym lub południowo-wschodnim, daje bowiem możliwość otworzenia domu na krajobraz oraz stworzenie przeszkleń pozwalających na lepsze doświetlenie wnętrz.

Wady domu na skarpie

Pomimo zalet projektowych oraz unikalnego charakteru – domy na skarpie mają też swoje wady. Podczas budowania w tak trudnej lokalizacji duże utrudnienia pojawiają się w aspektach technicznych i wynikają głównie w uwarunkowań terenu. Duży problem stanowią fundamenty – odpowiedni ich typ, głębokość i rozmieszczenie. Błędy na tym etapie projektowania mogą skończyć się katastrofą budowlaną! Kolejny aspekt to osiadanie oraz usuwanie – zmiennie związane nierozerwalnie z typem podłoża. Często poziom gruntu nośnego zmienia się wraz z wysokością skarpy, a wyższe warstwy moją osuwać się czy to pod wpływem opadów, lodu czy przez wzgląd na własną niespoistość. Kolejnym problemem są wody gruntowe, które stanowią zagrożenie dla fundamentów, podłóg na gruncie i całego domu ogółem. Ostatnią wadą projektowania domu na skarpie są koszty budowy, które potrafią być wysokie – głównie przez wzgląd na zastosowanie rozwiązań mających zaradzić wyżej wymienionym problemom.

Projekt domu na skarpie – aspekty architektoniczne

Jak więc, pomimo tylu problemów, stworzyć idealny dom na pochyłej działce? Przede wszystkim warto rozważyć odpowiednie zabiegi projektowe. Ważne jest, alby forma obiektu była prosta i zwarta. Najczęściej domy tego typu oparte są więc na planie prostokąta. Pozwala to uniknąć wprowadzania zbyt dużej dynamiki i dysharmonii. Prostą bryłę łatwiej też wkomponować w otoczenie. Co za tym idzie – istotny jest także nieskomplikowany dach. Najlepiej dwuspadowy lub pulpitowy – ewentualne wykusze poszerzające pole widoku powinny być odpowiednio zakomponowane. To samo tyczy się tarasów – dobre ich rozmieszczenie jest istotne. Powinno dawać możliwość oglądania walorów krajobrazu bez zbędnego komplikowania bryły. Ciekawym elementem są także schody terenowe, które warto zaaranżować w otoczenie nieszablonowo i rzeźbiarsko.

Rozwiązanie problemów technicznych

Kiedy mamy już koncepcyjny projekt formy, świadomi wszystkich wad projektowania w takiej realizacji, stajemy przed najtrudniejszym etapem – projektem budowlanym, który rozwiąże wszystkie wyżej opisane problemy. Aspektów do omówienia jest kilka.

Najważniejsze i niezbędne w wypadku skarp są szczegółowe badania geotechniczne, które pozwolą na określenie nośności gruntu oraz zagłębienia gruntu nośnego na poszczególnych poziomach działki. Przy tak zbadanych parametrach możemy przejść do projektowania fundamentów. Te zawsze powinny być schodkowe. Trzeba pamiętać, że najpłytsze zagłębienie fundamentów nie może wypadać powyżej głębokości przemarzania gruntu (od 80 – 140 cm).  Wysokość stopni ławy fundamentowej zależy od rodzaju gruntu – jej wyznaczenie to zadanie dla konstruktora. Zbrojenie w ławach powinno być łączone na zakład w miejscach schodków oraz w narożnikach w rzucie – zbrojenie dwóch ław łączy się prętami w kształcie litery L, zapewniając ich ciągłość. W przypadku wysokich ścian fundamentowych (gdy nie ma piwnicy) należy w poziomie podłogi parteru wykonać wieniec dodatkowo usztywniający ściany domu. Konstrukcja budynku musi być jak najsztywniejsza, trzeba między innymi zastosować stropy żelbetowe monolityczne, z betonu o klasie nie mniejszej niż B25.

Warto rozważyć czy w dom ma mieć piwnicę czy podłogę na gruncie. Każde z rozwiązań posiada swoje wady i zalety. Piwnica pozwala na uzyskanie dodatkowych pomieszczeń w miejscu zasypki pod podłogę, pozwala zminimalizować roboty ziemne i usztywnić konstrukcję. Jednak – fundamenty przez to muszą być jeszcze bardziej zagłębione. Podłoga na gruncie pozwala zatem zmniejszyć głębokość fundamentów. Wymaga jednak odpowiedniego zagęszczenia. Bez niego osiadanie posadzki może być bardzo duże.

Jednak jedną z najważniejszych rzeczy jest drenaż. Drenaż opaskowy na poziomie fundamentów należy wykonać zawsze – pozwala to uniknąć problemów w wodą opadową, która spływa po powierzchni gruntów nieprzepuszczalnych. Trzeba również pamiętać, że drenażu nie wolno łączyć z kanalizacją deszczową – muszą być do dwie osobne instalacje.

Na wszelki wypadek w zagospodarowaniu terenu działki można zaprojektować użycie geowłókniny. Wzmacnia ona słabe podłoże nasypów, zapobiega wciskaniu  w rodzimy grunt kruszywa z warstw nadbudowy, poprawia odwodnienie skarpy i zapobiega rozmyciu jej przez wodę.

totop

Zyskaj dostęp do 4 niepublikowanych webinarium z obsługi EliteCAD

Zapisz się do newslettera