Parametryczność w architekturze

parametrycznoscParametryczność w architekturze

Parametrycznoć w architekturze zdecydowanie ułatwia i usprawnia projektowanie złożonych obiektów architektonicznych 3D. W EliteCAD każdy wymiar i wartość opisująca dany element jest opisana i prezentowana graficznie. Dzięki parametryzacji wszystkie elementy w projekcie mogą być edytowane jednocześnie.

EliteCAD pozwala również na ręczną edycję poszczególnych elementów i ich parametrów. Parametryzacja w EliteCAD umożliwia wydajne i precyzyjne tworzenie złożonych obiektów w 3D, a także oferuje dużą elastyczność w ich modyfikacji. Wszystkie dane parametryczne są odwzorowane zgodnie ze standardami obowiązującym w danym kraju.

 

 

 

 Przykład wykorzystania parametryczności w EliteCAD


Ściany
   

W EliteCAD poszczególne warstwy ścian są opisane zestawem wartości i odpowiadają definicji warstwy dachów, stropów i ścian połączonych. Połączenia między nimi są realizowane intuicyjnie i automatycznie. Zmiany wysokości kondygnacji, dachów, sufitów i ścian są natychmiast uwzględnianie w stosunku zmian w samych ścianach. Poszczególne warstwy ściany są reprezentowane wektorowo i mogą mieć przypisane osobne kolory i tekstury.

Kompletowanie złożonych projektów 3D byłoby bardzo utrudnione bez możliwości parametryzacji obiektów. Każdy wymiar i wartość opisująca dany element/obiekt jest opisana i prezentowana graficznie. Dzięki parametryzacji elementy mogą być edytowane globalnie lub indywidualnie. Ponieważ nawet zaawansowane mechanizmy parametryzacji nie są w stanie opisać wszystkich  sytuacji EliteCAD umożliwia ręczną edycję poszczególnych obiektów i ich parametrów. Parametryzacja w EliteCAD AR umożliwia tworzenie złożonych projektów w 3D wydajnie i precyzyjnie, a także oferuje dużą elastyczność w modyfikowaniu i edycji  tychże projektów. Wszystkie dane parametryczne są odwzorowane w projekcie w sposób odpowiadający aktualnemu etapowi projektowania, a także standardom obowiązującym w danym kraju.

 

Definiowanie ściany parametrycznej

Parametryczność w architekturze_4

Opcje ustawień wielowarstwowej ściany

Dachy

W EliteCAD podstawowe formy dachowe są wielowarstwowe i dostępne parametrycznie z wysokim stopniem szczegółowości. Różne formy dachowe mogą przecinać się ze sobą. Cała konstrukcja dachu łącznie z krokwiami, płytami ściennymi, jętkami, kleszczami, jest również zintegrowana parametrycznie i po wprowadzeniu zmian zmienia się dynamicznie. Zmiana poszczególnych parametrów, takich jak nachylenia dachu, wysokość dachu, itp. jest konsekwentnie wprowadzana do wszystkich wartości zależnych.

 

Definiowanie dachu parametrycznego

Parametryczność w architekturze dach

Opcje ustawień dachuOkna i drzwi

Okna i drzwi są złożonymi obiektami parmatrycznymi (progi, nadproża, parapety itp.). W EliteCAD można edytować parametry wszystkich tych elementów edytować indywidualnie lub globalnie. W przypadku nietypowych konstrukcji projekt można także uzupełnić o rysunek „odręczny”.
Wszystko to pozwala osiągnąć wysoki stopień wydajności i precyzji w tworzeniu modelu projektowego.

 

Definicja okien i drzwi parametrycznych

Parametryczność w architekturze okno

Opcje ustawień okien i drzwi

 

Sufity

W EliteCAD sufity  również są wielowarstwowe. Każda pojedyncza warstwa może być sterowane parametrycznie pod względem położenia, grubości i nachylenia. Konstrukcja sufitu jest związana z konstrukcją ścian, a także z ustaloną wysokością piętra. Obrys sufitu można zmienić za pomocą uchwytów, a otwory w stropach definiuje się bardzo intuicyjnie.

 

Definiowanie sufitu parametrycznego

Parametryczność w architekturze_7

Opcje ustawień sufitu

Schody

Schody w programie EliteCAD są dostępne parametrycznie z wysokim stopniem szczegółowości. Duży wybór rodzajów schodów, możliwość obliczenia ergonomii (proporcje stopni, itp.) oraz liczne opcje związane z drobnymi detalami konstrukcyjnymi, pozwalają użytkownikom profesjonalnie rozwiązać problemy związane z projektowaniem tych struktur.
Po wprowadzeniu jakichkolwiek w wysokości kondygnacji, konstrukcji dachowych lub wylewki – program automatycznie dopasowuje układ schodów.

 

Definiowanie schodów parametrycznych

 

 

Poręcze

Poszczególne balustrady w tarasach, balkonach i schodach w EliteCAD są precyzyjnie opisane odpowiednim szeregiem parametrów. Dodatkowo kształt i wymiary poziomych oraz pionowych elementów konstrukcyjnych, ram , płyt i poręczy są w pełni edytowalne.

 

Definiowanie poręczy parametrycznych

totop

Zyskaj dostęp do 4 niepublikowanych webinarium z obsługi EliteCAD

Zapisz się do newslettera